Blåsinstrument

Blåsinstrument är en relativt liten instrumentfamilj. Denna typ av instrument brukar utgöra en stor del av en orkester. Tonerna som skapas med blåsinstrument kommer från en luftpelare som vibrerar inuti instrumentet.

Det finns ett flertal olika typer av instrument och de brukar delas in i olika grupper för att skilja dem åt. Instrument delas in grupper utifrån hur ljudet i instrumentet bildas. Blåsinstrument är en grupp och i denna typ av instrument bildas ljud och toner genom att blåsa i själva instrumentet. Denna typ av instrument tillhör gruppen aerofoner, instrument där ljud skapas genom skälvande luftpelare. Det olika blåsinstrument kan i sin tur delas in i två kategorier, bleckblåsinstrument och träblåsinstrument. Bleckblåsinstrument ger ofta en pampig ton och ljudet kommer genom att blåsarens läppar vibrerar i ett trattformat munstycke på instrumentet. Hit hör bland annat trumpeten och kornetten. När det gäller träblåsinstrument bildas toner genom att luft blåses mot en skarp kant i instrumentet. Ett sådant instrument kan exempelvis vara en flöjt. Det kan också vara så att luften går mot ett så kallat rörblad. Saxofon och klarinetten har rörblad. Det är helt enkelt munstycket som avgör till vilken grupp instrumentet räknas till. En orkester består idag av många blåsinstrument.

Olika sorters blåsinstrument

Trumpeten är ett blåsinstrument som hör till underkategorin bleckblåsinstrument. Trumpeten har tre ventiler och när du blåser i en trumpet får du ett skarpt och klart ljud. Ett annat bleckblåsinstrument är trombonen. Saxofon är ett träblåsinstrument som har ett metallrör i sig. Även om saxofonen har ett metallrör räknas det till träblåsinstrument. Det beror nämligen på att ljudet och tonerna som bildas i instrumentet är desamma som toner från ett instrument gjorda av trä som till exempel klarinetten. Saxofonen finns i fyra olika storlekar. Träblåsinstrument var från början enbart gjorda av trä. Bleckblåsinstrument är däremot ofta gjorda av mässing. Knapparna på blåsinstrument kallas för ventiler. Blåsinstrument är en ganska liten familj och i samma kategori placeras också fritungeinstrument. Instrument som tillhör den underkategorin är gaida som är en typ av östeuropeisk säckpipa, munspel, orgel, harmonium som är ett tangentinstrument och regal, en bärbar orgel. I dessa instrument alstras ljudet genom tungan som rör sig i svängningar med hjälp av luftströmmen som skapas när instrumentet spelas.