Stränginstrument

När de flesta tänker på stränginstrument tänker de i första hand på gitarrer. Men som du säkert har märkt utgör stränginstrument fundamentet för en orkester. Stråksektionen består ofta av mer än hälften av musikerna. Varje enskilt stråkinstrument kan klassas som stränginstrument, vilket är en mycket bredare benämning. Bland stränginstrument hittar vi, förutom gitarr, bas, fiol, och till och med piano. Strängarna består oftast av metall, nylon eller senor.

Stränginstrumentens huvudgrupper

Stränginstrument kan vidare indelas i tre huvudgrupper. Knäppta stränginstrument, anslagna instrument och som sagt stråkinstrument. I stråkinstrumenten ingår bland annat violin, viola, rahab, nyckelharpa, kontrabas, gadulka, och cello. Cellon ingår även i violinfamiljen, och är det enda basinstrumentet i denna familjen.

Hur skapar man ljudet?

Ljudet från stråkinstrument skapas genom att använda en stråke som får strängarna i gungning. Strängarna spänns över en resonanslåda, det ihåliga utrymmet på instrumenten, som förstärker ljudet som uppkommer från gungningarna. Man kan även knäppa eller slå på stråkinstrumentens strängar för att skapa ljud.

Knäppta stränginstrument

Denna kategori, innehåller de flesta instrumenten och är även de vi först tänker på när vi hör ordet stränginstrument. Här finner vi bland annat akustisk gitarr, elgitarr, elbas, balalajka, mandolin, banjo, ukulele, charango och harpa.

Hur skapar man ljudet?

Man använder plektrum eller fingrarna för att få strängarna att gunga och precis som hos stråkinstrumenten är strängarna oftast fastspända över en resonanslåda. Elbasen, elgitarren och harpan är undantag, men framförallt elbasen och elgitarren vilket innebär att de behöver en extern förstärkare för att ljudet skall förstärkas.

Anslagna stränginstrument

Med anslagna instrument menar man instrument som du slår på för att skapa ljudet. I denna kategori ser vi det brasilianska instrumentet berimbau, som används vid capoeira, cimbalom, som är en typ av kordofon som används i Östeuropa, piano och flygel, vilket är ett välkänt klaverinstrument.

Hur skapar man ljudet?

Man skapar helt enkelt ljudet genom att strängarna slås på, med hjälp av verktyg/objekt, för att få dem att vibrera. Även här förstärks ljudet med hjälp av resonanslådor. Pianot ingår även i familjen klaverinstrument eftersom man använder tangenterna för att slå an på strängarna.