Pop

Den evigt moderna musiken

Ordet pop kommer från början från populärmusik, men kom efterhand till att bli sin egna etablerade genre. Med tiden har vad man kallar för pop förändrats och det går att se en tydlig utveckling. Pop på 60-talet skiljer sig till exempel väldigt mycket från vad som kallas pop idag, även om de går under samma namn. Det kan ibland vara svårt att veta vad som faktiskt är pop, då det många gånger bestäms utifrån hur musiken upplevs av publiken och inte nödvändigtvis hur den låter. Den är med andra ord alltid influerad av vad som är modernt och populärt.

Pop sågs från början som de ungas musik, och man menade att det var en mildare form utav rocken som dominerade i framförallt USA. Idag däremot, är det en av de största genrerna och lyssnas på i alla åldrar.

I popmusik går det ofta att höra inslag av andra genrer i melodierna som i sig själva ofta är repetitiva och lätta att komma ihåg. Pop skrivs ofta med de stora publikerna i åtanke och handlar därmed om sådant många kan relatera till så som kärlek, sorg och glädje, allt samman i ett ofta dansvänligt tempo. Det är vanligt att popmusik framförs av grupper och band och inte sällan är det inte gruppen själva som skrivit musiken och texterna, även om många popmusiker såklart skriver sitt eget material. Många artister inom pop har sitt ursprung som låtskrivare åt andra, och har efterhand själv börjat uppträda medan andra enbart spelar sådant andra skrivit åt dem.