Klaviaturinstrument

Klaviaturinstrument kan även kategoriseras som stränginstrument men får trots det en egen kategori. Kort sagt är klaviaturinstrument instrument som spelas med en klaviatur. Klaviatur kommer från latin och betyder tangent eller nyckel. Alla klaviaturinstrument spelas på samma sätt, på vita och svarta tangenter, men ljudet alstras på olika sätt beroende på vilket instrument det gäller.

Det är inte så lätt att dela upp musikinstrument på ett bra sätt då flera av dem platsar under flera kategorier. Dessutom är definitionen av olika kategorier lite oklara. Pianot hör definitivt till klaviaturinstrumenten, det råder det inga tvivel om, men borde inte dragspelet som även kallas för handklaver också vara ett klaviaturinstrument? Det är faktiskt så att dragspelet inte hör till klaviaturinstrumenten då det inte är strängar som sätts i gungning utan tonalstrande ”metaltungor”.

Instrument som går under kategorin klaviaturinstrument

Nedan följer instrument som faktiskt faller under kategorin Klaverinstrument:

  • Spinett – ett barockinstrument.
  • Celesta – en stämd idiofon.
  • Klavikord – ett klassiskt medelklassinstrument.
  • Virginal – ett renässansinstrument.
  • Cembalo – Ett klassiskt överklassinstrument.
  • Pianoforte – det absolut vanligaste klaverinstrumentet idag.

Midi-keyboarden som är ett modernt instrument, ingår under elektroniska klaviaturinstrument.

Hur får klaviaturinstrumenten sitt ljud?

De flesta orglar och dragspel får sitt ljud genom att luft trycks genom pipor eller metalltungor förutom Hammondorgeln som skapar ljudet genom snabbt snurrande tåghjul. Även om dessa inte hör till klaviaturinstrumenten så får de ingå här. Flyglar och pianon får sina distinkta ljud ifrån hammare som är klädda med filtar som slår an på en eller flera strängar, medan synten alstrar ljudet från elektroniska vågformer.

Bland de mer avancerade klaviaturinstrumenten hittar du cembalon. Detta instrument har något som liknar plektrum som slår på strängarna.

Kännetecken för klaviaturer

Klaviaturer består av sju vita och fem svarta tangenter. Dessa ligger ofta efter varandra i så kallade oktaver. En flyger brukar ha 88 tangenter, det vill säga lite mer än 7 oktaver. En normalstor synt har normalt ca 5 oktaver och de flesta dragspel har endast tre.
De vita tangenterna är noter och heter C, D, E, F, G, A och B. Tillmans bildar de det som vi kallar C-durskalan. Ett annat kännetecken är pedaler eller knappar. Pianots ena pedal är dämppedalen som gör att ljudet blir lite tystare och dovare. Pianots andra pedalen gör att tonerna håller i sig längre även när du släpper tangenterna.